ห้องประชุม

ศิลาอาสน์

ศิลาอาสน์

รายละเอียด

การรองรับ 100 คน
ที่ตั้ง ชั้น 5 ศาลากลาง
อุปกรณ์ - เครื่องโปรเจคเตอร์
- คอมพิวเตอร์

สวางคบุรี

สวางคบุรี

รายละเอียด

การรองรับ 40 คน
ที่ตั้ง ชั้น 5 ศาลากลาง
อุปกรณ์ - เครื่องโปรเจคเตอร์
(คอมพิวเตอรนำมาเอง)

ตรอน

ตรอน

รายละเอียด

การรองรับ 25 คน
ที่ตั้ง ชั้น 5 ศาลากลาง
อุปกรณ์ - TV
(คอมพิวเตอรนำมาเอง)

เหล็กน้ำพี้

เหล็กน้ำพี้

รายละเอียด

การรองรับ 60 คน
ที่ตั้ง ชั้น 3 ศาลากลาง
อุปกรณ์ - เครื่องโปรเจคเตอร์
(คอมพิวเตอรนำมาเอง)

ศรีพนมมาส

ศรีพนมมาส

รายละเอียด

การรองรับ 40 คน
ที่ตั้ง ชั้น 2 ศาลากลาง
อุปกรณ์ - เครื่องโปรเจคเตอร์
(คอมพิวเตอรนำมาเอง)