พันธุ์กาแฟ

กาแฟที่ปลูกและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่สำคัญมี 3 ชนิด